Spotkanie informacyjne

Lokalizacja spotkania

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 2019.06.10 o godz. 17.00 w Domu Kultury w Swornychgaciach.
Adres: ul. Mestwina 10 89-608 Swornegacie.

Przedmiot działań informacyjnych

Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 236 w m. Swornegacie.
Podstawowym celem realizacji zamierzonej inwestycji jest:
  • rozbudowa drogi,
  • wzmocnienie/wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni – dostosowanie do obciążenia 115 kN i prognozowanego ruchu,
  • usprawnienie ruchu drogowego,
  • budowa mostu,
  • budowa chodników oraz ściezki rowerowej,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,uspokojenie ruchu,
  • poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie istniejącego korytarza drogi,
  • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi.

Cel działań informacyjnych

Celem spotkania informacyjnego jest przedstawienie społeczności lokalnej planowanego przedsięwzięcia, stworzenie mieszkańcom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wniosków. Działania informacyjne mają również na celu umożliwienie Inwestorowi wybór optymalnego rozwiązania projektowego.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi we wniosku na dole, dotyczącymi ochrony Państwa danych osobowych.
UWAGA!
Brak potwierdzenia (podpisu) zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wykorzystanie wniosku w pracach projektowych.

Licznik wszystkich odwiedzin: 8038, na tej stronie było: 799 odwiedzin