RAPORT ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO
Poniżej przedstawiamy raport ze spotkania ze społecznością lokalną wraz z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi.

Inwestor dziękuje za czynny udział stron w postępowaniu.

159 Raport (^OT_Raport_v2f_final_www.pdf)

Licznik wszystkich odwiedzin: 4503, na tej stronie było: 478 odwiedzin